Skip to content

galerie m beck | Homburg - Ausstellungsvorschau

Ausstellungsvorschau 2024

12.01. – 02.02.2024

Verena Vernunft DE
Reinhold Scheer DE
Ralf Lobeck DE / Alfred Gulden
Ulrike Gaiser DE

09.02. – 01.03.2024

Nina Urlichs DE FR
Evi Schartner AT
Hermann Heintschel DE +
Reinhard Fritz DE
Liane Metzger DE

08.03. – 29.03.2024

José de Quadros BR DE
Christine Stettner DE
Heike Wilhelm DE
Benoît Decque FR 

05.04. – 26.04.2024

Bernd Zeißler DE
Rita Walle DE
zurück von der Leipziger Buchmesse 

03.05. – 24.05.2024

Ernst Günter Herrmann DE
Mirek Gasz DE
MIA Sabine Groll DE

31.05. – 21.06.2024

Kerstin Grobler DE
Manfred Walter AT
Luigia Tamborrini IT
Uta Heiland DE

28.06. – 19.07.2024

Kerry Inkster AU
Violetta Vollrath DE

 

Weitere Künstler | Künstlerinnen in Einzelausstellungen 2024

Martin Gärtner DE
Talitha Hoffmann DE
Andrea Armbrüster DE 
Katrin Alvarez DE
Dietmar Kempf DE
Ralf Kempf DE
Ulrike Schmelter DE
Martin Schrempp DE
Angela Scherer Kern DE

Weitere Künstler | Künstlerinnen in Gruppenausstellungen 2024

Christiane Bernreuter DE
Edith Steiner DE
Kerstin Schoele DE
Marie Therese Schreiber DE
Claudia Birkheuer DE
Manfred Zwar DE